DIENSTEN

 • Een bedrijf verkopen
 • Een bedrijf overnemen
 • Waardering
 • Zoektocht naar financiering
 • Financieel advies/ CFO services

Een bedrijf verkopen

AQUIS profileert zich als ervaren partner in overnamebegeleiding en overnamebemiddeling met de nodige aandacht voor discretie en confidentialiteit. Overweegt u uw bedrijf te verkopen, dan kunnen wij u onder andere helpen met:

 • Bespreking strategische objectieven met aandeelhouders en management
 • Financiële analyse en eerste prijszetting
 • Opmaak van een verkoopprofiel
 • Opmaak informatie memorandum
 • Vendor due diligence & opmaak dataroom
 • Gerichte zoektocht en benadering van kandidaat kopers
 • Coördinatie due diligence
 • Begeleiding in negotiatie intentie verklaring en contract
 • Gerichte sturing en coördinatie van eventuele externe adviseurs
 • Support bij closing transactie

Een bedrijf overnemen

AQUIS profileert zich als ervaren partner in overnamebegeleiding en overnamebemiddeling. Wenst u een bedrijf over te nemen, dan kunnen we u als consultant helpen met:

 • Bespreking investeringscriteria & strategische objectieven
 • (anonieme) contactname met potentiële targets
 • Financiële analyse business plan of info memorandum
 • Begeleiding kredietbespreking
 • Waardebepaling
 • Coördinatie due diligence
 • Contract negotiatie

Waardering en opmaak info memorandi

AQUIS kan als onafhankelijke partij zorgen voor een kritische en marktconforme waardering van uw bedrijf of business tak. Een correcte prijszetting in de markt voorkomt dat een dossier niet verkocht of verbrand geraakt.
AQUIS biedt ook de mogelijkheid om de bedrijfsvoorstelling en waardering te verpakken in een infomemorandum of verkoopbrochure.

Financieringsopdrachten

AQUIS ondersteunt u bij de (her) financiering van uw bedrijf of uw investeringsbehoeften d.m.v:

 • Bank negotiaties
 • Achtergestelde obligatieleningen
 • Mezzanine financiering
 • Private financieringen

Financieel advies/ CFO services

 • Financiële (re)-organisaties
 • Financiële projecties, budgettering, kasplanning,…
 • Opzetten van rapporteringen, kostencalculatie en prestatiemeting,…
 • Optimalisatie van het werkkapitaal van de onderneming,…
 • Zetelen in adviesraden
De KMO-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse overheid waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het waarderen van uw bedrijf. Een kleine onderneming geniet tot 30% steun en een middelgrote onderneming tot 20% met een steunplafond van € 7.500 dat jaarlijks kan aangevraagd worden.