KMO portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse overheid. Hierdoor krijgt u als ondernemer de nodige financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het waarderen van uw bedrijf. Een kleine onderneming geniet tot 30% steun en een middelgrote onderneming tot 20% met een steunplafond van € 7.500 dat jaarlijks kan aangevraagd worden.

Subsidies & AQUIS

In het kader van de activiteit van AQUIS kan u in de pijler ‘Advies’ op de kmo-portefeuille beroep doen voor:

  • de opmaak van een financieel advies,
  • een waardebepaling,
  • een investeringsanalyse,
  • en/of de opmaak van een beperkt overdrachtsplan,
  • de begeleiding in de overname van een andere vennootschap

Concreet betekent dit dat de overheid tot 30% tussenkomt in de factuur voor de kleine onderneming en tot 20% in de factuur van de middelgrote onderneming voor het gevraagde advies.

Subsidies aanvragen

De kmo-portefeuille is een interactieve subsidiemaatregel. Ga naar www.kmoportefeuille.be en vraag alle subsidies in de kmo-portefeuille aan.