Hoe kan ik een bedrijf kopen?

Er zijn verschillende redenen waarom u besluit om een bedrijf te kopen of over te nemen. Of het nu gaat om een uitbreiding van schaalgrootte, regio of kennis: u wilt groeien. En daar helpen onze gedreven experts u maar al te graag bij. Aquis begrijpt dat het kopen of overnemen van een bedrijf een delicate zaak kan zijn. Daarom beschikken wij niet alleen over de nodige vakkennis, maar ook over het gepaste aanbod voor uw wensen.

Hoe kan ik een bedrijf kopen?

Hoe gaat Aquis te werk?

Stap 1: Grondige voorbereiding

Voor een geslaagde koop of overname is een uitgebreide bespreking van de investeringscriteria en de strategische objectieven een must. Samen bekijken we wie u bent, waarom u een bedrijf wil kopen/overnemen en vooral: met wie u in zee wil gaan.Stap 2: Gerichte zoektocht

We bespreken niet alleen van wie u wil overkopen, maar ook wat een bedrijf voor u interessant maakt. Op basis van deze gesprekken stellen we een ‘targetprofiel’ op en kan de zoektocht van start gaan. We benaderen – al dan niet anoniem – de gekozen targets en voeren waarderingsoefeningen uit. Hierbij kijken we altijd met onze financiële bril: we wijzen u op de realiteit en doen niet aan overbluffen.

Stap 3: Intentieverklaring

Een goed businessplan is één van de belangrijkste leidraden voor een onderneming. Daarom hechten we veel belang aan een financiële analyse en een gepast financieel plan. Na het vinden van het geschikte bedrijf, begeleiden we u in de negotiatie en opmaak van de intentieverklaring. Deze verklaring is een schriftelijke overeenkomst waarin beide partijen de intentie uitschrijven/bevestigen om tot een bepaalde deal te komen. Belangrijk: dit geeft nog geen volledige garantie, maar bevestigt toch duidelijk de wil tot samenwerken. Deze overeenkomsten worden in de praktijk niet lichtzinnig ondertekend omdat ze ook juridische gevolgen kunnen hebben.

Stap 4: Succesvolle closing en overdracht

Als koper kan u op ons rekenen voor het coördineren van een due diligence. Ook begeleiden we u bij de kredietbespreking en negotiatie van het contract. Voor de effectieve closing en overdracht werken wij samen met een M&A-advocaat. Zo wordt u ook op juridisch vlak correct ondersteund. 

Ook voor specifiek bedrijfsovernames kan u terecht bij Aquis. Denk maar aan een management Buy-Out, management Buy-In of familiale overdrachten.

1

Voorbereiding

  • Bespreking investeringcriteria en strategische objecteven
2

Zoektocht

  • Opmaak profiel target
  • (Anonieme) benadering van potentiële targets
  • Waarderingsoefeningen
3

Intentieverklaring

  • Financiële analyse business plan en informatiememorandum
  • Begeleiding negotiatie intentieverklaring
4

Closing

  • Begeleiding kredietbespreking
  • Coördinatie due diligence
  • Contract negotiatie
5

Overdracht

Wil je graag samenwerken?