Vlerick Business School M&A monitor 2023

Introductie

In mei 2023 presenteerde Vlerick Business School de 2023 M&A Monitor. Dit onderzoek brengt de M&A inzichten van 155 Belgische experten samen, verzameld tussen 31 januari en 13 maart 2023. Aquis Corporate Finance was opnieuw één van de respondenten. In dit artikel zullen de typische deal karakteristieken van het voorbije jaar worden besproken en geanalyseerd.

Respondenten

De bevraagde M&A-experten representeren een omvangrijke steekproef van de gehele Belgische M&A markt. De steekproef bestaat uit een brede waaier aan professionals die werken in verschillende sectoren. De 4 grootste groepen zijn Corporate Finance adviseurs (26%), advocaten (19%), Private Equity investeerders (16%) en brokers (10%). Dezelfde top 4 als in 2022.

De evolutie van de Belgische M&A markt

In de enquête van vorig jaar zag 45% van de respondenten een aanzienlijke daling van de M&A-activiteit in 2022, ongeveer 25% ondervond geen significante verandering. Volgens 31% van de respondenten valt een stijging op te merken in M&A-activiteiten sinds 2021.

De ontwikkeling van de Belgische M&A-markt laat zien dat een relatief groter aantal respondenten melding maakte van een daling van minder dan 20%. Voor transacties met een waarde van minder dan 5 miljoen euro gaf 2 van de 3 respondenten aan dat de transactieactiviteit stabiel is gebleven of zelfs is toegenomen sinds 2021. In het segment van deals met een waarde tussen 5 en 50 miljoen euro merkte bijna de helft van de respondenten een afname in M&A-activiteiten op.

Het onderzoek toont aan dat de dealactiviteit meer negatief uitgesproken is bij financiële kopers (46% daling in dealactiviteit) dan bij zakelijke (strategische) kopers (35%). Ongeveer 40% van beide categorieën meldde een afname in dealactiviteit.


Waardering

Het gemiddelde bedrijf werd in 2022 verkocht met een EV/EBITDA multiplicator van 6,7, Ondanks de sombere economische omstandigheden bleef de gemiddelde multiple in alle sectoren stabiel op 6,7 in 2022 – een recordhoogte vergeleken met het begin van de metingen in 2013. De multiplicator voor kleinere deals (< 1 miljoen EUR) steeg van 4,5 naar 5. Daarnaast daalt de multiplicator bij deals met een verkoopwaarde tussen 1 en 5 miljoen EUR van 5,3 naar 5,1.

Onderstaand geven we graag een overzicht van de gemiddelde multiplicators per industrie

Aquis baseert zich ook op deze gegevens.


2023 FORECAST

M&A experten voorspellen volgend jaar opnieuw een betere toekomst voor kleinere deals omdat ze minder afhankelijk zijn van externe financiering. Meer dan de helft van de respondenten voorziet dat de M&A-activiteit in 2023 afneemt in de 2 segmenten boven de drempel van 20 miljoen euro, terwijl slechts een derde een daling verwacht in de kleinere segmenten.

Deal structuring

De gemiddelde verhouding van netto financiële schuld tot EBITDA bedraagt 3. Voor het kleinere segment (< 5M EUR) bedraagt dit 2,6. Vanuit historisch oogpunt ligt de gemiddelde NFD/EBITDA-verhouding dicht bij het niveau aan het begin van de metingen in 2015, maar is deze 0,7 keer lager dan het recordniveau van 2020 (3,7). Deze trend ondersteunt de stelling dat banken voorzichtiger zijn geworden bij het verstrekken van M&A-financiering.

Earnouts & Vendor Loans

In lijn met het meer conservatieve gebruik van bancaire financiering is het gebruik van earnouts weer gestegen tot het niveau tijdens de COVID-pandemie. In 2022 was een earnout-clausule opgenomen in 36% van de M&A-overeenkomsten, een stijging ten opzichte van 30% in 2021.

Vendor loans kwamen voor in 39% van de transacties in 2022, wat nog steeds iets onder het recordniveau van 43% in 2020 ligt, maar aanzienlijk hoger is in vergelijking met het jaar voor de pandemie. De gemiddelde vendor loan in 2022 had een rentetarief van 5,1% en vertegenwoordigde 18% van de transactiewaarde.


Visie Aquis

Bent u op zoek naar een partner in uw overnamebegeleiding?

Aquis kan u bijstaan met:

  • Begeleiding aan verkoopzijde van waardering en de opmaak van een informatie memorandum tot de effectieve overdracht van de aandelen;
  • Begeleiding aan aankoopzijde vanaf de bespreking van de investeringscriteria en strategische objectieven tot het ondertekenen van de deal;
  • Opmaak van een onafhankelijke waardering;
  • Begeleiding bij de financiering van investeringsprojecten en negotiaties met de bank
Vlerick business school M&A monitor 2024
Vlerick business school M&A monitor 2024 Lees meer
2 nieuwe stagiairs versterken het Aquis team
2 nieuwe stagiairs versterken het Aquis team Lees meer
Welkom Simon Coene
Welkom Simon Coene Lees meer
Aquis verwelkomt twee nieuwe stagiairs
Aquis verwelkomt twee nieuwe stagiairs Lees meer