Vlerick Business School M&A monitor 2022

Introductie

In mei 2022 werd de 2022 M&A Monitor van Vlerick Business School voorgesteld. Dit onderzoek bundelt de M&A inzichten van 197 Belgische experts, verzameld tussen 7 februari en 5 april 2022. Ook Aquis Corporate Finance was opnieuw één van de respondenten. In dit artikel zullen de typische deal karakteristieken van het voorbije jaar worden besproken en geanalyseerd.

Respondenten

De bevraagde M&A-experten representeren een omvangrijke steekproef van de gehele Belgische M&A markt. De steekproef bestaat uit een brede waaier aan professionals die werken in verschillende sectoren. De 4 grootste groepen zijn advocaten (21%), Corporate Finance adviseurs (20%), Private Equity investeerders (14%) en brokers (8%).


De evolutie van de Belgische M&A markt

In de enquête van vorig jaar zag 68% van de respondenten een aanzienlijke daling van de M&A-activiteit in 2020. Na een kortstondige dip in de transactieactiviteit zag 73% de transactieactiviteit in 2021 echter weer toenemen, waarbij een op de vier respondenten zelfs een stijging van meer dan 20% meldde.

Het lijkt erop dat het herstel het meest prominent was voor de grotere dealsegmenten, zoals blijkt uit het relatief grotere aantal respondenten dat een groei van meer dan 20% meldde. In het segment voor deals van meer dan 100 miljoen euro merkte 34% een dergelijke stijging, terwijl slechts 18% dit deed voor het segment van de kleinste transacties (<€1 miljoen).

Uit het onderzoek blijkt ook dat de opleving van de fusie- en overnameactiviteit meer uitgesproken was voor financiële kopers dan voor zakelijke (d.w.z. strategische) kopers. Binnen beide categorieën meldde ongeveer 70% een toename. 42% van de respondenten verklaarde echter dat financiële kopers een sprong van meer dan 20% in de transactieactiviteit meemaakten, terwijl slechts 17% een dergelijke stijging voor corporate acquirers zag.


Waardering

Het gemiddelde bedrijf werd in 2021 verkocht met een EV/EBITDA multiplicator van 6,7 (6,4 in 2020). De multiplicator voor kleinere deals (< 1 miljoen EUR) steeg van 4,2 naar 4,5. Daarnaast steeg ook de multiplicator bij deals met een verkoopwaarde tussen 1 en 5 miljoen EUR. Een daling van de multiplicator was enkel van toepassing bij bedrijven die verkocht werden voor een waarde tussen 5 en 20 miljoen EUR. Deze daling is echter minimaal: 7,8 werd 7,7.

Onderstaand geven we graag een overzicht van de gemiddelde multiplicators per industrie.

Aquis baseert zich ook op deze gegevens.


2022 FORECAST

50% van de respondenten verwachten dat de verhouding EV/EBITDA in de verschillende grootteorden ongeveer gelijk zal blijven. Ruim 30% verwacht dat hier een significante stijging zal plaatsvinden.


Earnouts & Vendor Loans

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door een kenbare stijging in het gebruik van earnouts en vendor loans. Echter merkten experten een jaar op jaar vermindering op in 2021 omtrent het gebruik van deze earnouts en vendor loans. In 2021 kwam in 38% van alle transacties een vendor loan te pas. Dit is een daling van 5% in vergelijking met 2020. Het gebruik van vendor loans komt zo dus stillaan terug tot het pre-corona niveau van 35-36% dat gebruikelijk was doorheen de jaren van 2016 tot 2019. Ook het gebruik van earnouts kende een daling van 6% in 2021. M&A overeenkomsten bevatten een earn-out-clausule in 30% van de gevallen in 2021.


Visie Aquis

We stellen vast dat er nog steeds mooie dossiers in de markt beschikbaar komen, inclusief geschikte kopers en aan interessante, marktconforme prijzen. Het Vlaamse ondernemerslandschap kijkt hoopvol naar de toekomst, maar door een aantal onzekerheden worden de deals toch opnieuw complexer gestructureerd. (o.a. earnouts, vendor loans,etc.) Dit aangezien de onzekerheden omtrent onder andere de oorlog in Oekraïne, de gestegen prijzen en de supply chain problemen blijven aanhouden.

Bent u op zoek naar een partner in uw overnamebegeleiding? Aquis kan u bijstaan met:

  • Begeleiding aan verkoopzijde van waardering en de opmaak van een informatie memorandum tot de effectieve overdracht van de aandelen;
  • Begeleiding aan aankoopzijde vanaf de bespreking van de investeringscriteria en strategische objectieven tot het ondertekenen van de deal;
  • Opmaak van een onafhankelijke waardering
  • Begeleiding bij de financiering van investeringsprojecten en negotiaties met de bank.
Vlerick business school M&A monitor 2024
Vlerick business school M&A monitor 2024 Lees meer
2 nieuwe stagiairs versterken het Aquis team
2 nieuwe stagiairs versterken het Aquis team Lees meer
Welkom Simon Coene
Welkom Simon Coene Lees meer
Aquis verwelkomt twee nieuwe stagiairs
Aquis verwelkomt twee nieuwe stagiairs Lees meer