Vlerick Business School M&A monitor 2020

Introductie

In april 2020, de vijfde week van de Covid-19 lockdown, werd de 2020 M&A Monitor van Vlerick Business School voorgesteld. De enquête bestaat uit M&A inzichten van 110 Belgische experts, zoals M&A brokers, zakenadvocaten, bankiers en private-equity spelers. Ook Aquis Corporate Finance was opnieuw één van de respondenten. Een bijkomende sectie met betrekking tot de potentiële effecten en gevolgen van de Covid-19 pandemie voor de M&A markt werd gezien de hoge vraag toegevoegd.

De gevolgen van Covid-19 zullen zich nog enige tijd laten voelen en zullen ook hun impact hebben op de M&A activiteit die in 2020 kan worden verwacht, blijkt uit de enquête. De nieuwe situatie, met een tweede opstoot van het virus, maakt het zeer moeilijk om de economische gevolgen op lange termijn te voorspellen. In dit artikel zullen de typische deal karakteristieken van het voorbije jaar 2019 worden besproken en geanalyseerd.

Respondenten

De bevraagde M&A-experten representeren een omvangrijke steekproef van de gehele Belgische M&A markt. De steekproef bestaat uit een brede waaier aan professionals die werken in verschillende sectoren. De drie grootste groepen, nl. financieel adviseurs (36%), advocaten (17%) en Private Equity investeerders (13%), zijn goed voor 66% van de gehele steekproef. Het merendeel van de transacties bevindt zich qua grootte tussen de 5-20 miljoen euro.

De evolutie van de Belgische M&A markt

In een volgende sectie is gepeild naar de mening van de respondenten over de evolutie van het aantal M&A-transacties in 2019 t.o.v. 2018. In de onderstaande grafiek is te zien dat ongeveer 40% geen noemenswaardige toename in het aantal transacties heeft ervaren. Verder zien we dat 1 op 4 experten beweert dat het aantal M&A-transacties is toegenomen met meer dan 10%.

Dit blijkt voornamelijk gedreven te zijn door transacties kleiner dan 1 miljoen euro gecombineerd met een lichte toename in het grootste segment van 5 – 20 miljoen euro. Deze trend is ongewijzigd t.o.v. 2018. Veel zelfstandige ondernemers naderen de pensioenleeftijd en komen tot de constatatie dat er geen familiale opvolging is, wat de verhoging in dit segment verklaart.

Waardering

Het gemiddelde bedrijf werd in 2019 verkocht met een EV/EBITDA multiplicator van 6.5. Hoewel dit geen toename impliceert t.o.v. 2018, zien we in figuur 6 toch een toename in alle segmenten. De stabiliteit van de multiplicator is te verklaren door te toename van het aantal kleinere deals (< €5 miljoen), die met hun multiplicator van 5,4 nog altijd ver onder het gemiddelde liggen.

Enkele mogelijke verklaringen voor deze lagere multiples:

  • Kleinere bedrijven zijn nu eenmaal lager geprijsd door het grotere risico: het aantal klanten is beperkt, de afhankelijkheid van de zaakvoerder is groter en de organisatie is minder professioneel.
  • Kleinere deals hangen meer af van schuldfinanciering en de koper kan meestal slechts een beperkt eigen bedrag inbrengen. Er is voor deze kopers slechts beperkte toegang tot externe financiers zoals Private Equity investeerders en dat drukt de overnameprijs. Zo wordt er vastgesteld dat gemiddeld 18% van de overnameprijs wordt gefinancierd met een Vendor Loan.
  • Door het grote risico zijn de banken terughoudend met overnamefinanciering, wat eveneens weegt op de overnameprijs.

Het verwachte effect van Covid-19 op de M&A markt

Alle respondenten verwachtten dat de deal-activiteit minstens voor de eerste twee kwartalen bijna volledig zou stilliggen. 60% van de respondenten verwacht dat het aantal transacties met meer dan 30% zal afnemen gedurende 2020.

Visie Aquis

Als er op vandaag wordt teruggekeken wordt er vastgesteld dat dit afhankelijk is van de sector waarin de onderneming zich situeert. We stellen vast dat er nog steeds mooie dossiers in de markt beschikbaar komen, inclusief geschikte kopers en aan interessante, marktconforme prijzen. Het Vlaamse ondernemerslandschap kijkt hoopvol naar de toekomst.

Bent u op zoek naar een partner in uw overnamebegeleiding? Aquis kan u bijstaan met:

  • Begeleiding aan verkoopzijde van waardering en de opmaak van een informatie memorandum tot de effectieve overdracht van de aandelen;
  • Begeleiding aan aankoopzijde vanaf de bespreking van de investeringscriteria en strategische objectieven tot het ondertekenen van de deal;
  • Opmaak van een onafhankelijke waardering
  • Begeleiding bij de financiering van investeringsprojecten en negotiaties met de bank.

Bron: 2020 M&A monitor Shedding light on M&A in Belgium – Vlerick Business School

Vlerick business school M&A monitor 2024
Vlerick business school M&A monitor 2024 Lees meer
2 nieuwe stagiairs versterken het Aquis team
2 nieuwe stagiairs versterken het Aquis team Lees meer
Welkom Simon Coene
Welkom Simon Coene Lees meer
Aquis verwelkomt twee nieuwe stagiairs
Aquis verwelkomt twee nieuwe stagiairs Lees meer