Uw bedrijf verkopen? Laat geen geld op tafel liggen

Uw bedrijf verkopen? Laat geen geld op tafel liggen!

De huidige marktomstandigheden zijn ideaal om uw bedrijf te verkopen. We verkeren sinds een geruime tijd in een lage interest omgeving, waardoor het financieren van een overname aan interessante tarieven kan gebeuren. Bovendien beschikken de private equity spelers en family offices over geld dat klaarstaat om belegd te worden. Verder stellen we vast dat strategische kopers over een oorlogskas aan cash beschikken en dat de beursgenoteerde bedrijven weer hoog gewaardeerd staan.

Wat zijn de best practices om de waarde van uw bedrijf te verhogen?

Ondanks de hierboven vermelde ideale marktomstandigheden voor de verkoop van uw bedrijf dienen we toch vast te stellen in de markt dat er bedrijven zijn die helaas niet verkocht geraken. Een van de grootste oorzaken hiervan is het verschil tussen wat de eigenaar denkt dat zijn bedrijf waard is enerzijds en de prijs die de koper wil betalen anderzijds. Vaak ligt de oorzaak hiervan bij het feit dat de eigenaar gedurende jaren ondernemerschap te veel gefocust heeft op het operationele van het runnen van zijn business. En onvoldoende aandacht heeft geschonken aan het strategische en dan meer bepaald het onderzoek naar en het plannen van de eventuele verkoop van zijn zaak. Om dit probleem te vermijden, suggereren we volgende best practices:

1 – Maak jezelf MIS-baar

Een algemeen advies aan werknemers zou kunnen zijn, maak je zelf onmisbaar, of vrijer vertaald, draag zoveel mogelijk bij tot je onderneming zodat je quasi onvervangbaar wordt. Echter voor bedrijfseigenaars geldt het tegenovergestelde, met name zorg ervoor dat je team, je organisatie perfect draait zonder jou! Wanneer je als bedrijfsleider jarenlang het aanspreekpunt bent geweest voor klanten en leveranciers, overweeg dan om die contacten over te zetten naar je team. Anders is er geen enkele garantie dat die klanten blijven wanneer je als bedrijfsleider de firma verlaat. Het risico om belangrijkste stromen van inkomsten of producten te verliezen kan een aanzienlijke negatieve impact hebben op de prijs of kan leiden tot onverkoopbaarheid van uw zaak.

2 – Bouw operationele efficiëntie zo ver mogelijk uit

Bekijk zorgvuldig een aantal gebruiken uit de sector waarin je actief bent en tracht die efficiëntie procedures of gebruiken zo veel mogelijk in het bedrijf te implementeren voor de verkoop. We denken hierbij bijvoorbeeld aan investeringen in nieuwe technologie of machines, of dat kan zelf het aanwerven van extra personeel alsook het reduceren of anders inrichten van het personeelsbestand inhouden. Kopers zullen bijvoorbeeld minder interesse hebben in bedrijven die “dure” werknemers taken laten doen, die eigenlijk door lager geschoolde of minder dure werkkrachten kunnen worden uitgevoerd.

3 – Vermijd te grote afhankelijkheid van klanten of leveranciers

Omzet is een belangrijke component in de waardering van een bedrijf. Kopers zullen altijd de klantenbasis onderzoeken en het risico trachten in te schatten van klanten die na overname zouden wegvallen. Voor activiteiten met een heel geconcentreerde klanten basis (lees het bedrijf is afhankelijk van één of een aantal grote klanten) is de impact van het wegvallen van een klant vaak dramatisch voor de waardering. Een ruimere of meer gespreide klantenbasis kan dat risico ondervangen.

Anderzijds, als je heel afhankelijk bent als bedrijf van één distributiekanaal, kan ook diversificatie hierin waarde verhogend werken. Meerdere bronnen van winst generatie werken altijd waarde verhogend!

4 – Bouw je bedrijf op gedegen financiële rapportering en performante systemen

Waardebepaling start met cijfers en kopers wensen in deze analyse beroep te doen op betrouwbare en gedegen financiële informatie en systemen. Ook hier is de quote meten is weten van toepassing. Het niet kunnen aanleveren van begrijpelijke en professioneel voorbereide cijfers kan een negatieve impact hebben op de waardering.

Het runnen van een bedrijf vraagt ondernemerschap en strategische visie. De verkoop van een bedrijf zou voor velen de kers op de taart moeten zijn van jaren ondernemerschap. Een gedegen strategische aanpak van de verkoop, onder begeleiding van overname experten is zeker aangeraden.

Met Aquis staan we u graag bij in dit proces. Wij werken zowel aan Sell als aan Buy side in overnametransacties. Neem gerust met ons contact op op 050.40.48.95 of via info@aquis.be

Francis Gevaert

Managing Partner Aquis

Vlerick business school M&A monitor 2024
Vlerick business school M&A monitor 2024 Lees meer
2 nieuwe stagiairs versterken het Aquis team
2 nieuwe stagiairs versterken het Aquis team Lees meer
Welkom Simon Coene
Welkom Simon Coene Lees meer
Aquis verwelkomt twee nieuwe stagiairs
Aquis verwelkomt twee nieuwe stagiairs Lees meer