Spreken we binnenkort over EBITDAC ipv EBITDA?

Hoe zullen we omgaan met de impact van Covid-19 op bedrijfswaardering? De eerder als speelse knipoog bedoelde definitie van EBITDAC zal mogelijks in de toekomst harde realiteit worden bij bedrijfsovernames of als we het over waardering hebben…

Het begrip EBITDA is een Engelse term die in de financiële wereld heel vaak gebruik wordt. Vanuit mijn ervaring merk ik dat het begrip EBITDA goed ingeburgerd is bij ondernemers, het bekt makkelijk maar weten we eigenlijk goed waarvoor dit staat?

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, vrij vertaald als inkomsten voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen op activa en waardeverminderingen en uitzonderlijke resultaten.

Het woord wordt gebruikt als maatstaf voor de operationele cashflow die een onderneming realiseert door een jaar haar activiteiten uit te voeren, los van eventuele financiële kosten of opbrengsten, fiscale inkomsten of uitgaven en los van uitzonderlijke uitgaven en inkomsten. We spreken hier over cash flow en niet winst. Daarom worden ook de niet kaskosten zoals afschrijvingen en waardeverminderingen uitgezuiverd.

EBITDA is ook een cruciale bouwsteen van één van de meeste ingeburgerde waarderingstechnieken die bij het ruimere publiek gekend zijn – De EBITDA multiple methode.

Om de ondernemingswaarde te kennen wordt de EBITDA vermenigvuldigd met een multiple:

EBITDA * Multiple = Ondernemingswaarde

De juiste multiple wordt berekend op basis van waardering van vergelijkbare bedrijven. Deze wordt afgeleid uit waarderingen van beursgenoteerde bedrijven of publieke informatie. Voor waarderingen van KMO’s is het niet zo evident om vergelijkbare waarderingen te vinden. Een interessante barometer voor de waardering van KMO’s is de Vlerick M&A monitor. Vlerick toont onderstaande evolutie in de multiples, die uitgedrukt worden in de verhouding EV/EBITDA waarbij EV = Enterprise Value of ondernemingswaarde. Concreet betekent dit dat een bedrijf met een waarde onder de 5 mio € een gemiddelde EBITDA multiple kent van 4,8 in 2018.

Bron: Vlerick Business School M&A monitor 2019

Om nu de finale waarde voor de aandeelhouder te kennen wordt van deze ondernemingswaarde de netto-schuldpositie afgetrokken:

EBITDA * Multiple – Netto schuld = Aandeelhouderswaarde

De netto-schuldpositie wordt bepaald door het verschil tussen de rentedragende schulden en de cashpositie van de onderneming.

EBITDAC?

Vraag naar de toekomst zal zijn hoe we zullen omgaan met de impact van Covid-19 op bedrijfswaardering. De eerder als grap bedoelde definitie van EBITDAC zal mogelijks in de toekomst harde realiteit worden bij bedrijfsovernames of als we het over waardering hebben, als dat vandaag al niet het geval is…

Laten we hopen dat we de impact van Corona werkelijk kunnen aanzien als een uitzonderlijk resultaat wat we uit onze recurrente operationele cashflow mogen zuiveren.

Stof tot nadenken!

In deze periode van reflectie staan we met Aquis klaar om u te helpen met al uw vragen rond waardering en bedrijfsoverdracht.

Hou u en uw naasten gezond!

Vriendelijke groeten,

Francis Gevaert
Managing Partner Aquis Corporate Finance

Ps. voor de volledigheid geven we nog mee dat de courante definitie van EBITDAC de volgende is: the sum of net income plus interest expense, taxes, depreciation and amortization and consulting fee expenses


Vlerick business school M&A monitor 2024
Vlerick business school M&A monitor 2024 Lees meer
2 nieuwe stagiairs versterken het Aquis team
2 nieuwe stagiairs versterken het Aquis team Lees meer
Welkom Simon Coene
Welkom Simon Coene Lees meer
Aquis verwelkomt twee nieuwe stagiairs
Aquis verwelkomt twee nieuwe stagiairs Lees meer