Overname barometer voor de West-Europese markt

Introductie

Als corporate finance kantoor is het noodzakelijk de recente marktontwikkelingen in de M&A markt nauwgezet op te volgen. Nadat vorige week de Nederlandse markt belicht werd, volgt nu de bespreking van de West-Europese. We delen bijgevolg graag de samenvatting van de Europese M&A Monitor van Dealsuite.

De Europese M&A Monitor van Dealsuite – editie september 2023 – bevat statistieken en trends voor de West-Europese M&A-mid-market voor de eerste helft van 2023. Het rapport maakt duidelijk dat de impact van de stijgende inflatie en hogere rentes een prominente rol opeisen in het verklaren van de interregionale verschillen en gelijkenissen.

Achtereenvolgens zal de impact op het aantal transacties, sector multiples, koopintentie en risicobereidheid besproken worden.Transacties

De tweede helft van 2022 werd geteisterd door torenhoge inflatie en stijgende intrestvoeten. Dit leidde onlosmakelijk tot een gemiddelde daling van respectievelijk 8,5% en 7% in het aantal transacties langs aankoop- en verkoopzijde.

Ondanks deze scherpe dalingen in het aantal transacties eind 2022, stellen we vast dat de markt zich volledig heeft hersteld. Gemiddeld genomen zijn het aantal transacties langs aankoop- en verkoopzijde met respectievelijk 7,3% en 7% gestegen in de eerste helft van 2023. De meest significante stijging (13%) in het aantal verkooptransacties is terug te vinden in de Nederlandse markt, terwijl dit langs aankoopzijde de DACH-markt (Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland) betreft met een stijging van 9% ten opzichte van de tweede jaarhelft van 2022.

Onderstaande grafieken 1 en 2 tonen de ontwikkeling van het gemiddelde aantal aankoop- en verkooptransacties per regio sinds de tweede jaarhelft van 2021.

Langs aankoopzijde is het opmerkelijk vast te stellen dat de Franse markt als eerste reageerde op de uitdagende marktontwikkelingen met een scherpe daling in het aantal transacties tijdens de eerste jaarhelft van 2022. Alle andere markten volgden dit voorbeeld, al was het uiteindelijk de UK&I-markt (UK en Ierland) die geconfronteerd werd met de scherpste daling in de tweede jaarhelft van 2022. Alle markten herstelden in de eerste helft van 2023.

Langs verkoopzijde is het de DACH-markt die de grootste volatiliteit kent. Deze markt ondergaat een scherpe daling tot de tweede jaarhelft van 2022 om daarna volledig te herstellen tijdens semester 1 van 2023. Alle andere markten volgden dit voorbeeld, hoewel minder volatiel.


Onderstaande tabel toont éénduidig aan dat de meeste transacties in H1-2023 nog steeds gerealiseerd worden in de “Business services” sector met 17% van het totaal aantal gerealiseerde transacties in alle regio’s. De sterkste stijging was op te merken in de “Construction and Engineering” en “IT Services” sectoren met beide 2 procentpunten sinds H2-2022. Alle andere sectoren bleven stabiel of wijzigden miniem.


Gemiddelde EBITDA-multiple per sector en regio

Verder volgde de gemiddelde EBITDA-multiple een dalende trend sinds de tweede jaarhelft van 2022. Hierbij daalde de multiple van 5.4 tot 5.2. Deze dalende trend werd verdergezet tijdens de eerste jaarhelft van 2023 tot een gemiddelde EBITDA-multiple van 5.1. Echter, moet wel een belangrijke kanttekening worden gemaakt dat de EBITDA-multiple in grote mate sectoraal gebonden is en ook interregionaal sterk kan verschillen.

Koopintenties

Ondanks het feit dat het gemiddeld aantal geïnteresseerde partijen per bedrijf is gedaald voor alle regio’s en alle sectoren (excl. de toerismesector), blijft de verkoper in een luxueuze positie zitten in H1-2023. In de eerste jaarhelft van 2023 waren er gemiddeld genomen 7.8 geïnteresseerde partijen per bedrijf dat te koop werd aangeboden. Op basis van deze vaststellingen kan nog steeds gesproken worden van een “verkopersmarkt” waar vraag groter is dan aanbod. De meest aantrekkelijke sector blijft nog steeds “softwareontwikkeling” met gemiddeld 12.5 geïnteresseerde partijen.

Risicobereidheid

Uit de vorige M&A Monitor kwam naar boven dat een strategische koper in 49% van alle gevallen het hoogste bod uitbrengt. Onderstaande grafiek geeft weer in welke mate de risicobereidheid van deze partijen beïnvloed werd door de huidige uitdagende marktomstandigheden. De meerderheid (63%) geeft aan dat zijn/haar risicobereidheid gedaald tot significant gedaald is, met de DACH-regio als koploper.

De daling in risicobereidheid is tevens weerspiegeld in de algemeen dalende trend in het gemiddeld aantal geïnteresseerde partijen per bedrijf en EBITDA-multiples.


Vooruitzichten

Tot slot worden nog kort de vooruitzichten van de West-Europese M&A mid-market meegedeeld. De performantie van een markt wordt bepaald door een mix van verschillende factoren zoals verkoopbereid van ondernemers, het financieringsklimaat, macro-economische ontwikkelingen, etc.

Het merendeel van adviseurs (66%) geeft aan optimistisch te zijn omtrent de vooruitzichten voor de tweede jaarhelft van 2023, waarbij vooral de UK&I-regio optimistisch is (72% van de adviseurs is daar optimistisch). Af te wachten of het herstel in H1-2023 dus wordt verdergezet in positieve lijn.


Vlerick business school M&A monitor 2024
Vlerick business school M&A monitor 2024 Lees meer
2 nieuwe stagiairs versterken het Aquis team
2 nieuwe stagiairs versterken het Aquis team Lees meer
Welkom Simon Coene
Welkom Simon Coene Lees meer
Aquis verwelkomt twee nieuwe stagiairs
Aquis verwelkomt twee nieuwe stagiairs Lees meer