Overname barometer voor de Nederlandse KMO markt – H1 2023

Overname Barometer augustus 2023

Introductie

Als onafhankelijk Corporate Finance kantoor volgen wij ook de evolutie van de overnamemarkt in ons omringende landen. Daarom delen we graag een samenvatting van een rapport van Dealsuite (www.dealsuite.com) over de Nederlandse M&A markt in de eerste jaarhelft van 2023.

Het jaar 2022 was op economisch vlak een jaar om snel te vergeten. We werden geconfronteerd met nooit eerder geziene inflatiecijfers en oplopende rentes, wat bijgevolg de overnamemarkt impacteerde. Ondertussen ligt de eerste jaarhelft van 2023 reeds achter de rug. Een goed moment om een tussentijdse balans op te maken en de resultaten en trends betreffende de Nederlandse overnamemarkt van het afgelopen halfjaar aan te kaarten. Deze overname barometer zorgt voor meer inzicht in de overnamemarkt en fungeert als goede aanzet voor meer en kwalitatievere deals. Concreet wordt dieper ingegaan op het aantal transacties in de eerste jaarhelft van 2023, de multiples die daarbij gehanteerd worden en de sectoren die als meest attractief naar voor worden geschoven.


Stijging in het aantal transacties

In de eerste jaarhelft van 2023 is er in de Nederlandse overnamemarkt een significant herstel waar te nemen. De hoeveelheid deals, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, steeg sterk, en dat zowel aan aankoop-als verkoopzijde. Het aantal aankooptransacties groeide met 8%, terwijl het aantal verkooptransacties met 13% toenam.

Zoals onderstaande figuur illustreert, vonden de meeste transacties plaats in de sector van zakelijke dienstverlening (19%). Daarnaast vond er binnen de sector bouw & installatietechniek ook een significant aantal deals plaats. Na een stijging van 10% naar 14% in de tweede jaarhelft van 2022, neemt het in de eerste jaarhelft van 2023 opnieuw toe met 3 procentpunten.De gemiddelde dealwaarde daarentegen kent een lichte daling. Het percentage van transacties met een dealwaarde onder de 2.5 mio euro steeg in H2-2022 van 37% naar 58%. Deze trend zette zich in de eerste jaarhelft van 2023 door met een toename tot 63%. Bovendien zijn het aantal transacties tussen de 2.5 en 5 mio euro, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, met 4% gedaald. Van elke vier transacties noteerde slechts één een dealwaarde hoger dan 5 mio euro.


Lichte daling in gemiddelde EBITDA multiple

In de tweede jaarhelft van 2022 werd de gemiddelde EBITDA multiple, vermenigvuldigd met de gecorrigeerde EBITDA, gekenmerkt door een lichte daling van 4,85 naar 4,7. In 2023 zet deze daling, weliswaar minder sterk, zich door tot 4,65.

De hoogste EBITDA multiple kan worden waargenomen in de softwareontwikkeling sector. Dit is tevens de enige sector die een stijging noteert. De meeste sectormultiples bleven ongewijzigd. De scherpste dalingen deden zich voor in de detailhandel en de e-commerce & webshopsector, waarbij de multiples afnamen met 0,2.

De gemiddelde EBITDA multiple voor de Nederlandse KMO’s bedraagt 4,65


De spreiding van EBITDA multiples per sector

De volgende figuur verduidelijkt de spreiding van EBITDA multiples per sector. Er is een grotere spreiding in EBITDA multiples merkbaar binnen sectoren met heterogene bedrijven dan in sectoren met homogene bedrijven. De sector IT-dienstverlening kent de grootste spreiding, terwijl de kleinste spreiding zich in de industrie & productie bevindt


Voor het volledige artikel : Dealsuite Blog | M&A monitor

Vlerick business school M&A monitor 2024
Vlerick business school M&A monitor 2024 Lees meer
2 nieuwe stagiairs versterken het Aquis team
2 nieuwe stagiairs versterken het Aquis team Lees meer
Welkom Simon Coene
Welkom Simon Coene Lees meer
Aquis verwelkomt twee nieuwe stagiairs
Aquis verwelkomt twee nieuwe stagiairs Lees meer