2019 M&A monitor van Vlerick Business School

Recent werd de 2019 M&A Monitor voorgesteld, de jaarlijkse enquête van Vlerick Business School bij 150 Belgische experts, zoals M&A brokers, zakenadvocaten, bankiers en private-equity spelers.

Aquis nam zoals de vorige jaren terug deel aan deze bevraging en deelde met plezier zijn inzichten en ervaringen om bij te dragen tot deze nuttige studie.

Hieronder vindt u de segmentatie van enerzijds de respondenten en anderzijds obv transactieprijs :

Voor het eerst werd een extra segment van ondernemingen met een transactieprijs beneden € 1 miljoen toegevoegd. Tot op heden hield het laagste segment de transacties beneden € 5 miljoen in.

Volgens Professor Luypaert van Vlerick kunnen we een stabilisatie in de prijzen vaststellen.

Het aantal overnames steeg vorig jaar nog, maar voor de volledige markt wordt eerder een stabilisatie verwacht in 2019.

Kleine transacties zijn de uitzondering op de verwachte stabilisatie van de overnamemarkt, leert de M&A Monitor.

Ruim 60 procent van de respondenten ziet vooral een stijging van de transacties in het segment van minder dan 1 miljoen euro.

Veel zelfstandige ondernemers naderen de pensioenleeftijd en komen tot de constatatie dat er geen familiale opvolging is, wat de verhoging is dit segment verklaart.

Volgens de M&A Monitor halen overnames van minder dan 1 miljoen euro vandaag een lagere waardering in termen van multiple EBITDA: 4.,4

Voor de globale markt is de gemiddelde EBITDA multiple 6.5 over het jaar 2018.

Mogelijke verklaringen :

– Kleinere bedrijven zijn nu eenmaal lager geprijsd door het grotere risico: Het aantal klanten is beperkt, de afhankelijkheid van de zaakvoerder is groot en de organisatie is minder professioneel.

– Kleinere deals hangen meer af van schuldfinanciering, en de koper kan meestal slechts een beperkt eigen bedrag inbrengen. Er is voor deze kopers slechts beperkte toegang tot externe financiers zoals private equity. Dat drukt de overnameprijs.

– Door het grote risico zijn de banken terughoudend met overnamefinanciering, wat eveneens weegt op de overnameprijs.

Dit wordt hieronder samengevat in de evolutie Enterprise value (EV)/EBITDA:

Interessant om weten is dat gemiddeld 18% van de overnames gefinancierd wordt met een Vendor loan, waarvan het gemiddelde interest tarief over 2018 5.16 % bedroeg.

Bron : 2019 M&A monitor Shedding light on M&A in Belgium – Vlerick Business School

https://www.vlerick.com/en/research-and-faculty/knowledge-items/knowledge/increase-in-acquisition-prices-in-belgium-has-come-to-a-standstill

Vlerick business school M&A monitor 2024
Vlerick business school M&A monitor 2024 Lees meer
2 nieuwe stagiairs versterken het Aquis team
2 nieuwe stagiairs versterken het Aquis team Lees meer
Welkom Simon Coene
Welkom Simon Coene Lees meer
Aquis verwelkomt twee nieuwe stagiairs
Aquis verwelkomt twee nieuwe stagiairs Lees meer