Glenn Abel

Junior Consultant

Met een bachelordiploma bedrijfsmanagement en een masterdiploma Finance and Risk op zak, was Glenn in september 2022 klaar voor de functie Junior Merger & Acquisition Consultant bij Aquis. Na een succesvolle stage en studentenjob, was dit een logisch gevolg.

Glenn staat in voor het analyseren en opmaken van de valuations. Ook de begeleiding van klanten in een verkoop- en aankoopproces neemt hij voor zijn rekening. Hierbij komt heel wat kijken: het opstellen van informatie memorandi, markt- en sectoranalyses, target screening, concurrentieonderzoek en contacten leggen met potentiële kopers.

Glenn Abel