Aquis staat de heren Dirk en Geert De Meulenaere bij in de overdracht van de groep De Meulenaere aan Verhelst

Aquis staat de heren Dirk en Geert De Meulenaere bij in de overdracht van de groep De Meulenaere aan Verhelst

Meer dan vijftig jaar na oprichting door wijlen de heer Roger De Meulenaere, hebben zonen Dirk en Geert De Meulenaere besloten om de groep De Meulenaere, gespecialiseerd in de afbraak, recyclage en verkoop van bouw- en sloopmaterialen, in haar geheel over te dragen aan de groep Verhelst. De groep Verhelst heeft reeds vier generaties lang ervaring in de bouwsector en breidt op deze manier haar activiteiten verder uit.

Dankzij de constructieve onderhandelingen en goede verstandhouding tussen beide partijen, kon de overdracht medio augustus 2019 worden gerealiseerd. Aquis stond de verkopers bij als corporate finance adviseur aan verkoopzijde.

Over de groep De Meulenaere

De groep De Meulenaere werd in 1967 door wijlen de heer Roger De Meulenaere opgericht, en richtte zich in eerste instantie op grondwerken, afbraakwerken en strandophogingswerken. In de loop van de jaren ’90 droeg oprichter Roger De Meulenaere de fakkel geleidelijk over aan zijn zonen, Dirk en Geert. Via de overname van het recyclagebedrijf Recyc West en een gerichte expansie van de activiteiten (o.m. zandontginning) en het personeelsbestand, werkten de gebroeders De Meulenaere verder aan het succes van dit familiebedrijf. De groep De Meulenaere is vooral actief in West-Vlaanderen en stelt op heden een vijftigtal mensen te werk.

Augustus 2019