Wine

Wine

Project Wine betreft een groep met wijndistributieactiviteiten (B2B, B2C en online), fysieke wijnwinkels (B2C) en een vrije franchiseformule in Vlaanderen (BE). Daarnaast verzorgt Project Wine ook een bijkomende B2B/B2C-webshop en treedt het op als B2B-consulting partner.

De groep bestaat uit een ervaren team van 21 medewerkers en heeft sterk ingezet op digitalisering door de ontwikkeling van een revolutionair gratis online platform.

Omvang van de transactie: aandelentransactie

Geconsolideerde omzet: 9.5M EUR

Geconsolideerde genormaliseerde EBITDA: 840K EUR

----------------------------------------------------------------------------------------

Project Wine concerns a group with wine distribution activities (B2B, B2C and online), physical wine stores (B2C) and a free franchise formula in Flanders (BE). In addition, Project Wine also provides an additional B2B / B2C-webshop and acts as a B2B-consulting partner.

The group consists of an experienced team of 21 employees and has made strong commitment to digitality by developing a revolutionary free online platform.

Scope of transaction: share transaction
Consolidated turnover: 9.5M EUR
Consolidated normalized EBITDA: 840K EUR