Solum is een onafhankelijk advies- en studiebureau actief in de milieusector en gespecialiseerd in:

  • Bodemonderzoek en -sanering (70% sales);
  • Bouw- en slooponderzoeken (17% sales);
  • Milieu-advies: wetgeving, vergunningen, etc (13% sales).

Deze toekomstgerichte sector golft mee op de regulering, trends en opportuniteiten binnen de klimaatdoelstellingen, nieuwbouw en renovaties.

Het bedrijf is actief over heel België met een overwicht aan opdrachten in Vlaanderen waarbij men beschikt over een brede klantportfolio van > 300 jaarlijkse referenties bij overheden, KMO’s en vrije beroepen.

Solum wordt gerund door de bestuurder en 19 personeelsleden.

Het bedrijf beschikt over 3 makkelijk bereikbare en aantrekkelijke kantoorruimtes (incl stockage materiaal). Deze zijn gelegen op commercieel strategische locaties en worden extern gehuurd.

De exploitatievennootschap is eigenaar van divers bemonsteringsmateriaal en beschikt over een wagenpark van 12 wagens.

Solum kent een omzetniveau van > dan 2.000k EUR en een genormaliseerde EBITDA > 250k EUR.

De bestuurder/eigenaar wenst de aandelen van de exploitatievennootschap in zijn totaliteit te verkopen gezien geen (familiale) opvolging.

Een overgangsperiode is evenwel bespreekbaar.