Benchmark van Nederlandse EBITDA Multiples per sector

Halfjaarlijkse Overname Barometer, BROOKZ (Nederland):  overnameprijzen blijven stijgen

Elk halfjaar doet Brookz onderzoek onder 265 advieskantoren die ruim 90 procent dekken van de overnamemarkt voor bedrijven met een omzet tussen de 500 duizend euro en 25 miljoen euro.

 

 

 

Wat blijkt?

De grootste prijsstijging is de afgelopen twee jaar gemeten voor bedrijven in de sector Bouw & Installatietechniek. Een bouwbedrijf werd vanaf najaar 2016 gemiddeld 9,2% duurder, gevolgd door bedrijven in de sector IT & Online (+5,9%), Automotive, Transport & Logistiek (+5,5%) en Industrie & Productie (+4,9). De middenmoot wordt gevormd door bedrijven in de Zakelijke dienstverlening (+4,1%)
en Agri & Food (3,7%). Detailhandel is de enig sector waar de afgelopen twee jaar bedrijven goedkoper zijn geworden (-1,4 procent).

Overnameprijzen per sector

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde multiple weer die overnemers bereid zijn te betalen t.o.v. de ondernemingswaarde (waarde van de onderneming zonder rekening te houden met schulden en liquide middelen/beleggingen).

Lees meer op:

https://www.overnamemarkt.be/nl/tips-en-advies/detail-2/halfjaarlijkse-overname-barometer-brookz-nederland-overnameprijzen-blijven-stijgen